• دستگاه نورد لــوله در انـــواع ســایزهـا
  • دستگاه نورد ورق با انـواع ضخامت هـا
  • قیچـی(گاتر) ورق با انـواع ضخامت هـا
  • دستگاه کونیک برای انواع سایز لوله ها
  • پرس های اتوماتیـک هیدرولیـک تا ۱۰۰ تن
  • پرس هـای ضـربـه ای تــا ۱۰۰ تــن
  • انواع دستـگاه های برش( اره آتـشی و کف صـابونی)
  • جرثقیل سقفی ۵ تنی
  • لیفتراک
  • انواع دستـگاه های رزوه کــن
  • انواع دستگاه های پروفیل بر
  • انواع دستگاه های دلر پایه دار
  • انواع دستگاه های ترانس جوش CO2، برقی و استیل
  • کمپرسور باد
  • باسکول دیـجیتال
۵/۵ (۱ نظر)
فهرست