وبلاگ کشتاوران

این متن و عنوان بالا از تنظیمات قالب تغییر پیدا می کند

20 آذر 1399

توصیه هایی در تغذیه خیار و گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه ای

🔹در مرحله اسقرار گیاه در کشت خاکی (5تا6 برگی) استفاده از کودهای فسفر بالا 10-52-10 جهت ریشه زایی به همراه کمی 20-20-20 جهت تامین رشد رویشی اولیه به تناوب مصرف گردد (7 تا 10 کیلوگرم د رهکتار).
🔹در مرحله رشد رویشی (10- 12برگی) در کشت خاکی مصرف کود 20-20-20 (15تا20 کیلو در هکتار)به همراه دیگر منابع نیتروژن به صورت محدود توصیه می گردد. تامین آهن (به صورت کلات EDDHA)، کلسیم (نیترات کلسیم) و سولفات منیزیم به صورت کود آبیاری در طول دوره رشد خیار بویژه یک ماه بعد از کاشت به بعد ضروریست. کودهای ازته و آهن با هم مخلوط نشوند.
🔹در زمان شروع گلدهی و تشکیل میوه در کشت خاکی مصرف کودهای پتاسیم بالا مانند سولفات پتاسیم و به میزان کمتر کودهای نیتروژنه ضروری است.
🔹در مرحله تولید میوه جهت پر کردن میوه استفاده از کودهای پتاس بالا (30-5-15 یا 36-12-12) توصیه میگردد. در این مرحله گاهی اضافه کردن کودهای نیتروزنه جهت ایجاد گره و گل کافی و یا پتاس بالا برای پر کردن میوه ضروری است. تامین کلسیم و منیزیم و عناصر ریز مغذی در این مرحله به صورت مداوم الزامی است. به طورکلی بعد از چین 2 و 3 در خیار بهتر است کودهایی که با یکدیگر قابل اختلاط هستند جداگانه در آب حل و به مخزن کود اضافه و به سیستم آبیاری تزریق شوند.

توصیه هایی در تغذیه خیار و گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه ای
توصیه هایی در تغذیه خیار و گوجه‌فرنگی در کشت گلخانه ای

نظر از

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت کشت آوران محفوظ است.

X
چت آنلاین
به کمک احتیاج دارید؟
سلام.چه کمکی میتونیم بهتون بکنیم؟