آرشیوهای ماهانه:بهمن 1399

پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه ای

عامل بیماری
Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumberinum
علائم بیماری
🔹رنگ پریدگی برگها و افتادگی دمبرگ ها
🔹ایجاد نوارهای زرد تا نارنجی رنگ روی طوقه و ساقه که تا انتهای بوته الوده کشیده می شود
🔹پوسیدگی شدید ریشه و ساقه و ترک خوردگی در ناحیه طوقه
🔹پژمرده شدن برگها و مرگ بوته
کنترل
🔹ضد عفونی بذر
تیمار بذر با قارچ کش هایی نظیر کاربندازیم با غلظت یک تا دو در هزار و یا تیرام+کربوکسین طبق توصیه شرکت سازنده
🔹ضدعفونی خاک گلخانه
افتابدهی خاک در فصل تابستان به مدت ۴۵ تا ۶۰ روز
🔹کاهش رطوبت خاک
🔹کاربرد ترکیبات القا کننده مقاومت:
کاربرد خاکی بتاآمینو بوتیریک اسید به میزان ۱۵۰ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع گلخانه
محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت ۲۵ میلی مولار
تیمار با نمک های شیمیایی سوربات پتاسیم با غلظت ۴ تا ۵ در هزار و سالیسیلیک اسید با غلظت ۵ در هزار قبل و بعد از انتقال نشا با فاصله ۱۴ روز یکبار

پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه ای
پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه ای

کنترل دی اکسید کربن در محیط گلخانه

– دی اکسید کربن برای بقای گیاه ضروری است.
– گیاهان در حین فتوسنتز CO2 مصرف می کنند ، بنابراین در طی این فرآیند سطح CO2 کاهش می یابد. اگر در گلخانه محکم بسته شده باشد ، اجازه هیچ گونه تبادل هوا را نمی دهد. CO2 از دست رفته باید دوباره پر شود. تهویه و نور مقداری دی اکسید کربن را بازیابی می کند ، اما یک مولد CO2 به ویژه در غنی سازی گلخانه موثر است.
– ژنراتورهای دی اکسید کربن حداکثر مقدار CO2 با حداقل مقدار گرما به عنوان محصول جانبی تأمین می کنند. ژنراتور دارای یک تایمر است که زمان ورود CO2 به گلخانه را تنظیم می کند.
– زمان توصیه شده برای افزودن CO2 هنگام طلوع آفتاب یا روشن شدن روشنایی مصنوعی است. زمان قطع غنی سازی CO2 در ساعات تاریکی است. مقدار CO2 که باید به گلخانه اضافه شود در واحدهایی به نام “قسمت در میلیون” ppm اندازه گیری می شود. سطح متوسط CO2 توصیه شده 1000 – 2000 ppm است.
– ژنراتور CO2 با سوزاندن پروپان یا گاز طبیعی کار می کند. بهتر است یک ژنراتور بزرگ خریداری کنید تا یک ژنراتور کوچک. مولدهای بزرگ به صاحب گلخانه اجازه می دهند تا زمان چرخه کوتاه تری تعیین کند. زمان چرخه کوتاه تر ، CO2 را با کارایی بیشتری وارد گلخانه می کند.

کنترل دی اکسید کربن در محیط گلخانه
کنترل دی اکسید کربن
در محیط گلخانه

خنک کردن گلخانه در هوای گرم

« ساده ترین راه برای خنک سازی گلخانه در هوای گرم تأمین جریان یکنواخت هوای خنک و کاهش شدت نور است »
– روشهای تأمین هوای خنک شامل تهویه / دریچه ، سیستمهای فن و پد است.
– در سیستم مه پاش ، آب از طریق نازل های کوچک پاشیده می شود تا یک غبار ریز ایجاد کند و آب تبخیر شده، هوا را خنک می کند.
– توری سایه بان به کاهش شدت نور کمک می کند.
توری های موجود از پلی اتیلن بافته شده و همچنین توری پلی آلومینیوم به نام “Aluminet”  موجود است. تراکم بافت میزان نور عبوری را تعیین می کند. تراکم از 20 تا 90 درصد است که تعیین می کند تقریباً چقدر شدت نور کاهش یابد. به عنوان مثال ، یک توری سایه بان 55٪ تقریباً 55٪ نور محیط (اطراف) را مسدود یا حذف می کند. گلخانه دار تراکم مورد نظر را برای عملیات گلخانه ای انتخاب می کند. توری به بهترین وجه گرما را کاهش می دهد.
– رنگ نیز به کاهش نور کمک می کند. استفاده از یک رنگ رقیق و ضعیف در قسمت بیرونی گلخانه که به راحتی با آب شسته شود نیز به کنترل شدت نور ورودی به گلخانه کمک می کند. رنگ باید قبل از زمستان پاک شود تا از کاهش نور در آن زمان از سال جلوگیری کند.
– روش دیگر برای کاهش نور ، نصب پرده های چوبی ، پلاستیکی یا روکش پلاستیکی و نصب آنها در قسمت خارج گلخانه است ، دقیقاً مانند پرده سایه بان. تکنیک نهایی برای کاهش شدت نور ، نصب صفحات حرارتی روی سقف و دیوارها است.

اجزای سازه گلخانه

د- وتـر (کراپ بار):
تعریـف :
لوله ای در عرض گلخانه که دو طرف کمان یا دو ستون را به هم وصل نموده و شبکه بر روی آن اجرا می گردد . وزن بوته ها توسط سیم مفتول به کراپ بار منتقل می شود.
انواع شبکه :
1- از نظر شکل
الف- یک تیکه
ب- دوتیکه
ج- سه تیکه
2- نحوه اتصال
الف- جوشی
ب- پیچ و مهره ای
3- محل نصب
الف- دو طرف کمان
ب- به سرستون

اجزای سازه گلخانه
اجزای سازه گلخانه

اجزای سازه گلخانه

ج- شبکه :
تعریف :
این اجزاء در حقیقت عضوهای کششی – فشاری بوده که وظیفه اتصال کمان به وتر (کراپ) را برعهده داشته و باعث تقویت کمانها می شوند.
انواع شبکه :
1- در عرض سالن گلخانه :
الف- عمودی
ب-هفتی (7)
ج- هشتی (8)
د- هفتی – هشتی (دبلیو w)
هـ- هفتی – هشتی (ام M)
و- خرپا
ز- پیشرفته (تلفیقی )
2- در طول سالن گلخانه (تقویت کننده V شکل) متصل کننده وتر به لوله سرتاسری سقف یا کانال پروفیلی H در سقف

تهویه گلخانه در زمستان

تهویه بسیار مهم است. هر سیستم گرمایشی که باعث سوختن سوخت شود می تواند برای انسان کشنده باشد. ناخالصی های موجود در سوخت (به عنوان مثال ، گاز اتیلن و گاز دی اکسید گوگرد) و احتراق ناقص می توانند بخارات سمی دیگری ایجاد کنند. برای اطمینان از ایمنی ، منابع حرارتی سوخت سوز را باید از طریق دودکش به بیرون منتقل کنید. برای وارد کردن هوای تازه به گلخانه باید یک سیستم تهویه نصب شود. گردش هوا برای فرآیند گرمایش ضروری است. فن های مخلوط کننده هوا، هوای گرم را که به سمت بالا می رود دوباره به سمت گیاهان هدایت می کنند.
هدف از تهویه گلخانه ، آوردن هوای تازه به داخل گلخانه و کاهش دما و رطوبت نسبی است. رطوبت بیش از حد باعث میعان می شود. اگر میعانات روی گیاهان انباشه و افزایش یابد، خطر بیماری گیاه افزایش می یابد. تهویه کمک می کند تا دی اکسید کربنCO2 ، ماده ضروری در رشد گیاه که در طی فتوسنتز توسط گیاهان مصرف می شود ، دوباره پر شود.
انواع تهویه شامل دریچه های سقفی و جانبی است که دارای اثر دودکش بوده و به صورت خودکار یا دستی کار می کنند. فن های خروجی در دیوارهای کناری و انتهای، هوای تازه را می کشند و بیشترین تاثیر را در اواخر بهار ، تابستان و اوایل پاییز دارند. پنجره های موتوری هوای تازه را وارد می کنند.

گرده افشانی در گوجه فرنگی

🔹گل در گوجه فرنگی دارای اندام نر و ماده و خودگرده افشان است ولی در گلخانه برای گرده افشانی نیاز به کمک دارد (زنبور یا لرزش سیم های آویز)
🔹عدم گرده افشانی مناسب آن سبب تولید میوه بدشکل، میوه کوچک و ریزش گل می گردد.
🔹موانع گرده افشانی آن: سرما، خشکی، رطوبت بالا، کمبود مواد غذایی، مسمومست مواد غذایی، فقدان عامل گرده افشان می باشد.
🔹دمای مناسب در زمان گرده افشانی آن باید بین 18 تا 29 درجه سلسیوس باشد و رطوبت نسبی بین 60 تا 70 درصد.
🔹رطوبت کمتر از 60 برای یک زمان طولانی سبب خشک شدن کلاله و عدم چسبندگی گرده و رطوبت بالای 80 درصد سبب چسبیدن دانه ها ی گرده به هم و عدم آزاد شدن آنها می گردد.
🔹بهترین ساعت گرده افشانی ساعت 11 تا 14 می باشد. در شرایط بسیار مرطوب، قبل گرده افشانی باید سیستم حرارتی در صورت امکان به مدت 30 تا 60 دقیقه روشن کرد و پس از آن هوای داخل گلخانه تخلیه شود (جهت خشک شدن گلها و بهبود انتقال گرده)

گرده افشانی در گوجه فرنگی
گرده افشانی در گوجه فرنگی

دلایل گلریزی در گوجه فرنگی

✅پوسیدگی گلگاه
مهمترین عامل گلریزی در گوجه فرنگی پوسیدگی گلگاه است،این بیماری ناشی از کمبودکلسیم میباشد ودر صورتیکه میوه ای برروی بوته وجود داشته باشد ته میوه صاف وقهوه‌ای شده کم کم سیاه میشود. علایم پوسیگی گلگاه زردی محل اتصال گل به خوشه و ریختن گل از همین محل می باشد. این بیماری به آرامی اتفاق می افتد و به محض وقوع پوسیدگی و تشخیص آن باید اقدام به تغذیه برگی با کلسیم نماییم درغیراین صورت گل‌ریزی شدت یافته خسارت جبران ناپذیری وارد میشود.
✅بالابودنph ,EC خاک و آب
درصورتی‌که خاک یا آب دارای خاصیت بازی و یا شوری بالایی باشند گلریزی دیده میشود.
✅تنش گرمایی
دمای بالای روز (بیشتر از ۲۹ درجه سانتی گراد) و دمای بالای شب (بیشتر از ۲۱ درجه سانتی گراد) و دمای پایین شب ( کمتر از ۱۳ درجه سانتی گراد موجب ریزش گل خواهد شد.
✅رطوبت
رنج ایده ال رطوبت بین ۴۰ تا ۷۰ درصد می باشد.
✅ خسارت آفت یا بیماری
بیماری لکه باکتریایی یا بوتریتیس شدید معمولا منجر به سقط گلها می شود. همچنین حشراتی همچون مگس سفید نیز درموارد معدودی باعث گلریزی در گوجه فرنگی میشوند.
✅مسمومیت‌ها
مسمومیت های ناشی از محلولپاشی و یا تغذیه ریشه ای با دز بالا و یا سمپاشی برگی و ریشه ای با دز بالا هم میتواند باعث ریزش گل گوجه فرنگی شود.
✅فقدان گرده‌افشان
عدم وجود عوامل گرده‌افشان نیز باعث ریزش گل می‌شود
✅کمبودها
کمبود عناصر غذایی نظیر کمبود آهن، بر و پتاسیم نیز در موارد معدودی باعث گل‌ریزی در گوجه فرنگی میشود.

دلایل گلریزی در گوجه فرنگی
دلایل گلریزی در گوجه فرنگی

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت کشت آوران محفوظ است.

X
چت آنلاین
به کمک احتیاج دارید؟
سلام.چه کمکی میتونیم بهتون بکنیم؟