درباره ما

مهدی جلیلی

مدیرعامل: مهندس مهدی جلیلی
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۵۱۶۴۱۴
دریافت رزومه شرکت

کشت آوران یزد
ساخت گلخانه

شرکت کشت آوران یزد